Van het bestuur

Het Socrateskoor is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30216336.

Het bestuur bestaat uit vier leden:
- voorzitter Hans Kellaert

- secretaris en ledenadministratie Eva Kovar Smed

- penningmeester Æbele Kluwer

- bestuurslid Elke Ennen

Contributie
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie bedraagt € 22,00 per maand        (€ 264 per jaar), voor studenten € 12,50 per maand (€ 150,- per jaar).

Betaling geschiedt bij vooruitbetaling door automatische incasso in maandelijkse termijnen op Triodos bankrekeningnummer  NL09 TRIO 0390 121 363. Vereniging Het Socrateskoor, Zeist.

Lidmaatschap beëindigen
Uitsluitend via de ledenadministratie. Bij opzeggen is nog contributie verschuldigd over de lopende maand en de daaropvolgende maand.