Socrateskoor

 Het koor is weer begonnen!

 

We gaan werken aan de Johannes Passion van J.S. Bach voor een uitvoering in 2024 
Het koorwerk dat we bijna klaar hadden voor een uitvoering de Messiah van Händel toen corona begon wordt ook niet vergeten.
 
We hopen jullie in grote getale weer te zien. Mochten jullie nog mensen weten die graag mee willen zingen ( vooral sopranen en tenoren), meld ze bij ons aan. 
 
Het Socrateskoor

Het Socrateskoor is het koor van ouders en vrienden van de Vrijescholen in Zeist en omgeving. Het staat open voor ieder, met of zonder koorervaring, die zich met de Vrijescholen verbonden voelt. Het koor staat sinds1988 onder leiding van Sven Boogert. Het Socrateskoor is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON).

Het koor geeft sinds 1983 jaarlijks in het voorjaar een concert. Daarnaast houden wij jaarlijks, begin november, een herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van Allerzielen.