Socrateskoor

 

Coronavirus en het concert van 28 maart 2020

In navolging van de door de RIVM aangekondigde maatregelen zijn wij helaas door overmacht genoodzaakt het concert van 28 maart te annuleren.

Het aangekondigde concert van 21 november 2020 is wederom wegens het aanhoudende Coronavirus geannuleerd.

Kaarthouders zullen in de loop van oktober per mail op de hoogte worden gesteld van de afhandeling van de aangekochte kaarten. 

 

 

 

Het Socrateskoor

 

Het Socrateskoor is het koor van ouders en vrienden van de Vrijescholen in Zeist en omgeving. Het staat open voor ieder, met of zonder koorervaring, die zich met de Vrijescholen verbonden voelt. Het koor staat sinds1988 onder leiding van Sven Boogert. Het Socrateskoor is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON).

Het koor geeft sinds 1983 jaarlijks in het voorjaar een concert. Daarnaast houden wij jaarlijks, begin november, een herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van Allerzielen.