Socrateskoor

 

Het aangekondigde concert van 21 november 2020 gaat niet door.

 

Gezien de vele overheidsmaatregelen en het voortdurende Coronavirus is het niet mogelijk en verantwoord om een concert te geven.

Wij betreuren dat zeer en hopen dat de toekomst betere tijden gaat brengen zodat een uitvoering weer mogelijk wordt.

 

Kaarthouders zullen in de loop van oktober per mail op de hoogte worden gesteld van de afhandeling van de aangekochte kaarten. 

 Het Socrateskoor

 

Het Socrateskoor is het koor van ouders en vrienden van de Vrijescholen in Zeist en omgeving. Het staat open voor ieder, met of zonder koorervaring, die zich met de Vrijescholen verbonden voelt. Het koor staat sinds1988 onder leiding van Sven Boogert. Het Socrateskoor is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON).

Het koor geeft sinds 1983 jaarlijks in het voorjaar een concert. Daarnaast houden wij jaarlijks, begin november, een herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van Allerzielen.