Contact & Info

Voor verdere informatie en aanmelding kun je mailen naar socrateskoor@gmail.com 

Vind je het leuk om een keer mee te komen zingen? Je bent van harte welkom! Geef wel van tevoren een berichtje.

Facebook

Volg ons op Facebook

Van het bestuur

Het Socrateskoor is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30216336.

 

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

Voorzitter:               Heleen Steinbuch

Penningmeester:   Jaap van Dijk

Bestuursleden:

  • Lucy van Dijk
  • Marianne Verwijnen

Contributie
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie bedraagt € 22,00 per maand (€ 264 per jaar)

Betaling geschiedt bij vooruitbetaling door automatische incasso in maandelijkse termijnen op Triodos bankrekeningnummer:
NL09 TRIO 0390 121 363  Vereniging Het Socrateskoor, Zeist.

Lidmaatschap beëindigen
Uitsluitend via de ledenadministratie. Bij opzeggen is nog contributie verschuldigd over de lopende maand en de daaropvolgende maand.

Repetitieruimte Socrateskoor

 

 

Repetitieruimte Socrateskoor
Stichtse Vrije School

 

 

Concert Zaterdag 21 April 2018

Concert Zaterdag 21 April 2018

Sionskerk, Jacob Catslaan 73 te Zeist

Concert Zondag 22 April 2018

Concert Zondag 22 April, Sint-Petrus Banden Kerk, Kerkplein 4 te Driebergen-Rijsenburg